STYRKEFYS – Bokning och bokningsvillkor
 

 

 

När du anmäler dig till vår Stykefys gör du det via vår onlinebokning som du kan nå via vår hemsida, erhållen bokningslänk eller din befintliga klientinloggning. 

När du bokar pass kommer du att skapa ett konto i vårt bokningssystem Easy Practice. Vid köp av klippkort kommer dina träningspass att läggas till på din klientprofil. Via din klientinloggning kan du sedan boka dina pass och betala med ditt klippkort. 

Vid bokning av Drop In Styrkefys gör du din reservation av träningspasset via vår hemsida, bokningslänk och din klientinloggning. Träningstillfället betalas med vår betaltjänst EasyPay, allt du behöver göra är att följa instruktionerna.

För styrkefysen gäller att bokat pass måste avbokas senast 24 timmar innan passets starttid annars debiteras fullt pris. Avbokning sker via din klientinloggning som du erhållit när du bokat din plats via vårt bokningssystem EasyPractice. Bokat pass kan ej avbokas till ansvarig tränare personligen utan måste ALLID ske via bokningssystemet.

Vi ber dig tänka på att komma i god tid, vara ombytt vid träningspassets start samt alltid bära inneskor i våra lokaler. Omklädningsrum och dusch finns att tillgå i våra lokaler och kan nyttjas i mån av plats. Vi visar alltid hänsyn till alla besökare i lokalen genom att praktisera god handhygien och ej besöka oss vid sjukdom som kan smitta andra tränande eller personal.

Det åligger dig som kund/deltagare att ansvara för att du är frisk och kan deltaga i träningen. Även om vi i största möjliga mån försöker att anpassa utifrån individuella förutsättningar är detta inte alltid möjligt. Om vi anser att din hälsa eller fysiska status utgör en fara för din egen eller andras hälsa vid nyttjandet av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att begränsa möjligheten att nyttja våra tjänster för din och andras säkerhet. Vår viktigaste etiska riktlinje är alltid “att inte skada” och går i första hand.

I händelse av att passet behöver ställas in på grund av sjukdom eller annan anledning ska detta ske i så god tid som möjligt, vi kan dock ej garantera att sker innan 24 timmar före avtalad tid. Vid avbokning från erhållare av tjänsten debiteras ingen avgift, det utgår ingen kompensatorisk ersättning för uteblivet träningspass. Samma avtalsvillkor gäller för alla våra övriga tjänster. Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningar eller initierade betalningar till dig och säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta din tillgång till hela eller delar av vårt tjänsteutbud om vi får anledning att tro att du missbrukar dessa Användarvillkor.