Våra tjänster och bokningsvillkor

TRÄNINGSSTUDION  – BOKNINGSVILLKOR

Stort tack för att du valt att träna hos oss på Träningsstudion Nacka. 

När du bokar en tjänst hos oss reserveras tiden för dig personligen och kan därmed inte nyttjas eller bokas av någon annan. För att erbjuda Personlig Träning och Gruppträning behöver vi därför nyttja bokningsvillkor för att säkerställa att du erhåller din bokade tjänst samt att vi inom rimlig tid har möjlighet att erbjuda andra kunder din bokade tid om du behöver avboka.

Genom att avtala tid med våra Personliga Tränare, anmäla dig till någon av våra kurser eller boka pass via vår onlinebokning anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser.

Betalningsvillkor

PERSONLIG TRÄNING

När du anlitar någon av våra Personliga Tränare kommer du att erhålla en faktura på avtalat antal timmar träning du valt att köpa från din specifika tränare. I regel sker all betalning av Personlig Träning i förskott om ej annat avtalats specifikt med din tränare. Din faktura ska vara betald senast innan första träningstillfället nyttjas eller enligt betalningsvillkoren angivna på din faktura.

KURSER OCH PT-SMALL GROUPS

När du anmäler dig till någon av våra kurser eller PT SMALL GROUPS  kommer du att erhålla en faktura på vald tjänst från den tränare som är kurs/gruppansvarig. I regel sker all betalning av kurser och grupper ii förskott om ej annat avtalats specifikt med ansvarig tränare. Din faktura ska vara betald senast innan första träningstillfället nyttjas eller enligt betalningsvillkoren angivna på din faktura.

STYRKEFYS OCH ONLINEBOKNING

När du anmäler dig till vår Styrkefys gör du det via vår onlinebokning som du kan via vår hemsida, erhållen bokningslänk eller din befintliga klientinloggning. 

Vid köp av klippkort  kommer du att erhålla en faktura från Träningsstudion/ Stark Vilja Friskvård AB via mejl och ett klippkort kommer att läggas till på din klientprofil i vårt bokningssystem Easy Practice. Via din klientinloggning kan du sedan boka dina pass och betala med ditt klippkort. 

Vid bokning av Drop In Styrkefys gör du din reservation av träningspasset via vår hemsida, bokningslänk och din klientinloggning. Träningstillfället betalas på plats med swisch, vid uteblivet besök eller sen avbokning debiteras full avgift via faktura på mejl.

Avbokning och uteblivet besök

PERSONLIG TRÄNING

För avbokning av Personlig Träning gäller att avbokning ska ske senast 24 timmar innan avtalad tid, vid senare avbokning eller uteblivet besök debiteras fullt pris. 

För att boka av din avtalade tid hos din PT kontaktar du denne personligen enligt överenskommelse, vi kan ej ta emot avbokningar via info@traningsstudion.se , Facebook eller Instagram. Det är viktigt att du säkerställt att du har den information som krävs för att kontakta din tränare enligt vad ni kommit överens om.

KURSER OCH PT SMALL GROUP

För våra kurser och PT Small Groups gäller att anmälan är bindande för samtliga av kursen/gruppens träningstillfällen, ingen ersättning eller återbetalning utgår vid frånvaro. 

Om du behöver avanmäla dig från en kurs ska detta ske senast en vecka innan kursstart för att återfå kursavgiften, därefter debiteras fullt pris för kursens alla tillfällen. Återbetalning av kursavgift kan endast ges mot läkarintyg som bekräftar att deltagande i kursen ej är möjlig. Om deltagande i kursen eller gruppen är förenat med svårigheter kan möjlighet finnas att byta inbetalt belopp mot motsvarande värde i PT-timmar hos ansvarig tränare, detta kan dock ej garanteras utan måste ske i överenskommelse med tränaren och en enskild bedömning måste göras i fall detta förfarande är möjligt.

STYRKEFYS

För styrkefysen gäller att bokat pass måste avbokas senast 24 timmar innan passets starttid annars debiteras fullt pris. Avbokning sker via din klientinloggning som du erhållit när du bokat din plats via vårt bokningssystem EasyPractice. Bokat pass kan ej avbokas till ansvarig tränare personligen utan måste alltid ske via bokningssystemet.

I händelse av att din Personliga Tränare behöver av/omboka din avtalade tid på grund av sjukdom eller annan anledning ska detta ske i så god tid som möjligt, vi kan dock ej garantera att detta alltid sker innan 24 timmar före avtalad tid. Vid avbokning från erhållare av tjänsten debiteras ingen avgift, det utgår ingen kompensatorisk ersättning för uteblivet träningspass. Samma avtalsvillkor gäller för alla våra övriga tjänster. Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningar eller initierade betalningar till dig och säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta din tillgång till hela eller delar av vårt tjänsteutbud om vi får anledning att tro att du missbrukar dessa Användarvillkor.

Att tänka på

Vi ber dig tänka på att komma i god tid, vara ombytt vid träningspassets start samt alltid bära inneskor i våra lokaler. Omklädningsrum och dusch finns att tillgå i våra lokaler och kan nyttjas i mån av plats. Vi visar alltid hänsyn till alla besökare i lokalen genom att praktisera god handhygien och ej besöka oss vid sjukdom som kan smitta andra tränande eller personal. 

Ytterligare villkor och bestämmelser

Det åligger dig som kund/deltagare att ansvara för att du är frisk och kan deltaga i träningen. Även om vi i största möjliga mån försöker att anpassa utifrån individuella förutsättningar är detta inte alltid möjligt. Om vi anser att din hälsa eller fysiska status utgör en fara för din egen eller andras hälsa vid nyttjandet av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att begränsa möjligheten att nyttja våra tjänster för din och andras säkerhet. Vår viktigaste etiska riktlinje är alltid “att inte skada” och går i första hand.

arsitt åtskilt ansvar.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av vår Tjänst efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor relaterade till dessa bokningsvillkor på info@traningsstudion.se